-- Analytics

Google Universal Analytics – 101

Öncelikle bazı metriklerden bahsedelim;

Tüm metrikler https://ga-dev-tools.web.app/dimensions-metrics-explorer/ sayfasında i incelenebilir. Şimdi bunlar nelermiş bazılarını inceleyelim.

Dimensions: Sayı olmayan genelde text olan değerler
Metric:
Sayılan bilen değerler

Raporlar yaklaşık 4 saat sonra yansıyor.

Audience

Demographics: Sadece login olan kullanıcılardan topladığı veriler vardır. Bu yüzden ör: transaction genel toplamdan farklı olabilir.

User

UserType: Kullanıcı Tipi 2 değer alır. New Visitor ve Returning Visitor. Kullanıcının yeni olduğunu tarayıcı çerezlerine bakarak karar verir. Farklı tarayıcılarda çerezler (cookie) farklı olacağı için New Visitor olarak işaretlenir.
Count of Session: Her bir ziyaret 1 session eder. Bunun toplam sayısı.
New Users: Yeni kullanıcı sayısı. Bu alan bir metrik iken UserType bir dimension olarak nitelendirilir.

Session

Session Duration: Bir oturum kaç dk sürdü. Son 5dk da eğer işlem olmazsa bu süre hariç kalan süre raporlanır.
Session: Ziyaret olduğunda olan oturumdur. 30dk boyunca bir eylem olmazsa, yeni session açılır. Bu süre ayarlardan değiştirilebilir. Video içeriklerde bu süre uzatılabilir. Yeni güne geçildiğinde de session yenilenir.
Bounces: Kullanıcı sayfaya gelip herhangi bir işlem yapmadan çıkması. Eğer scroll bir event olarak tanımlanırsa, bounce olmaz, çünkü kullanıcı bir interaksiyon yapıyor. Bazı kaynaklardan gelen ziyaretler yüksek bounce yaparsa doğru reklam veya hedefleme yapılmadığı yorumu yapılabilir.
Hits: Birkaç tipi var, page-view,e-commerce, event gibi tipleri vardır. Sayfadaki bir aksiyon tanımı. Bir sessionda birden fazla hit olabilir.

Traffic Sources

Trafik kaynakları. Url in sonuna eklenen utm_source=xx, utm_medium=xx gibi parametreler ile belirlenir. Bir websitesine eğer bu parametreler ile gelinirse yeni session başlar.

Eğer referer boş ise kaynağı “direct” olarak tanımlar. Önce utm kodlarına bakar yoksa document.referrer değerine bakar.

Adwords

Adwords(Google Ads) ile bağlandığında gelen reklam metrikleridir.

Goal Conversions

Bir viewda max 20 goal tanımlanır. Sitede tanımlanan hedeflerdir. Satış, üyelik vs. gibi.
Goal XX-> Goal numarası.

Platform or Device

Browser,operation bilgilerini içerir. Mobil cihaz bilgileri, browser size bilgileri bulunabilir.

Geo Network

IP, ülke, şehir gibi bilgileri içerir.

System
Language: Browser dili, sistem çözünürlüğü gibi bilgiler buradan gelir.

Page Tracking

Hostname: Domainin kendisi.
Page: Linkin tamamı.
Page Title: Sayfa Başlığı
Landing Page: Oturum hangi sayfadan başladı bilgisi.
Exit Page: Çıkış yaılan son sayfa
Entrances: Oturum kaç defa bu sayfadan başladı.
Page Depth: Bir sessionda kaç sayfa gezildi.
Pageview: Bu syafa kaçdefa görüntülendi.
Unique Pageview: Bir kullanıcı 3 kez gördü ise 1 yazar. Her oturuma göre.
Time on Page: Sayfada geçirilen zaman. Ne kadar süre geçti.

Internal Search

Search Term: Aranılan kelime
Total Unique Search: Uniq arama sayısı
Search Depth: Aramadan sonra kaç sayfa gezildi

App Tracking

Event Tracking
Category -> Action – Label olarak raporlanır.
Category: Scroll olabilir örneğin.
Action: ScrollDown
Label: Sayfa Path i gibi
Total Events: Bu eylem kaç kez tetiklendi.
Event Value: Eyleme ait b ir value. Ör: sepet tutarı vs.
Sessions with Event: Bu eylemler kaç farklı oturumda gerçekleşti.

Content Experiments
Experiment ID: Google Optimize gibi araçların kullanıldığında bu experiment id sini gönderir.
Variant: Experiement Variantı.

Custom Variables or Columns
Googleın yetmediği durumlarda custom oluşturulan değerler
Custom Dimensions XX : Ör: Bir çocuk yaş aralığını almak istersek.
Custom Variable: Dimension a ait veriler olabilir.

Channel Grouping:
Default ve custom oluşturulabilir. utm_medium tagi varsa email ise email, referer varsa referal, fb,instagram gibi olanları social olarak, cpc,cpm gibi değerler varsa paid search olarak kendisi grupluyor.

Ecommerce
Transaction ID: Sipariş numarası
Affiliation: Bir markanın verdiği bir promosyonun kaynağını yazabilir. Kupon kodu gibi.
Session To Transsaction: Kaç farklı oturumda sipariş oldu.
Days To Transsaction: Kullanıcı ziyaretinden siparişe geçen süre.
Product SKU: Ürün unique id si.
Product: Ürün adı
Product Brand: Ürün markası
Product Category: Telefon->Android gibi hiyerarşik yapı.
Product List Position: Ürün listemede kaçıncı sıradaki ürün tıklandı.
Product Variant: Renk, size gibi olabilir.
Internal Promotions *: Banner vs gibi reklamlar ölçülebilir.

Revenue: Gelir; shipping ve tax dahildir. Transcastion ile raporlanır.
Shipping: Kargo
Tax: kdv
Quantity: Adet
Unique Purchases: Sipariş adeti.
Product Revenue: Ürün ile beraber raporlanır. Ürün bazlı kırılımda kullanılır.
Products AddtoCard: Sepete atılan ürün

Scope

Product, hit, session, user olarak kırılabilir raporlar. Hit ler event bazlı raporlanır. Bunlar birbirleri ile raporlanamaz. İlgili dimensions alanları ilgili metriklerle raporlanabilir.

Google chrome console açıldığında “navigator.*” komutları analytics in aldığı bilgileri gösterebilir.

Analytics te herşey session ile başlar, en tepede bu yer alır. İçerisine hit alır. Site içerisinde hiçbir yerde utm_* kullanılmamalıdır bu yeni session başlatır.

Universal Analytics Measurement Protocol kullanılır. Bu dışardan veriyi UA evrenine atılmasını sağlar.

Console da “collect.js ..” şeklinde google analytics kodunun gönderdiği parametreler gözlemlenebilir.

Analytics kodundaki parametreler;

https://analytics.google.com/g/collect?

v=2 : Version, UA : 1 GA4:2
t=pageview: hitin türü
dl: document location yani url nin kendisi. Encoded haldedir.
dp: path i verir url nin
_p=1298089374
cid=1157695642.1656507019
ul=en-us : browser dili
dt: page type
sr=1920×1080 : ekran çözünürlüğü
cid=Cookie değeri
tid: Analytics ID
gtm: Gtm ile entegrasyon yapıldığını gösterir.
cd33: custom dimensions 33

Standart analytics bir sessionda 500 hit toplayabilir, ayda 10 milyon hit sınırı vardır. Analytics 360 da ise bu sayı yüksek fakat hit başına ücretlendirilir.

https://www.measure.chat/ kanalından slack kanalına abone olunabilir.

Google Analytics Paneli

Admin menüsüne tıklanır.

Bu panelde Account – Property- View şeklinde alanlar vardır. UA-xx ile başlayan bir property id bulunur. Accountid+Propertyid şeklinde oluşur.

Sırasıyla Account,Property oluşturulur. All Views şeklinde otomatik bir view oluşturulur. UA bir süre sonra sonlanacağı için hem GA4 hemde UA için property oluşturulabilir.

Account

Account Access Management: Hesaba yetkilendirmeler burada yapılır.
Allow manual tagging (UTM values) to override auto-tagging (GCLID values) : burası işaretlenirse urlde gclid görürse otomatik olarak GoogleCPC olarak gelir. Google Analytics ve Google Ads linklendiğinde akan verilerde bu ayar açık olursa hatalı gelir. Bu yüzden genelde tercih edilmez utm-xx verilerini de override edebilir.
Enable Demographics and Interest Reports : Yaş ve diğer demografik bilgilerin raporu isteniyorsa bu açılmalıdır.
Use enhanced link attribution: User sayısının doğru ölçümlenmesi için açılmalıdır.
Property->Tracking Info-> Tracking Code: üzerinden kod alınıp sayfaya yerleştirilir. Tagmanager öncesinde bu kullanılıyordu artık Tagmanager kullanılıyor.
Property->Tracking Info->Data Collection: Analyticste segmentler olıuşturulup sonrasında reklam için kullanıldığı için bu ayarlar açılmalıdır.
Property->Tracking Info-> Data Retention: Google Analyticste verilerin ne kadar tutulacağı verisidir. Default 26 aydır.
Property->Tracking Info-> Session Settings: Session tutma süresi ayarları. Campaign timeout: ne kadar süre sonra bu kampanyaya veriyi yazmayı bırakmalı ayarı.

Last Non-Direct Click: Siteye direkt girildiğinde bunu göz ardı edip son ziyaret kaynağına bu ziyareti yazar.
Property->Tracking Info-> Organic Search Sources: Organic olarak tanımlanması istenen domainler kaydedilir.
Property->Tracking Info-> Referal Exclusion List: Kredi kartı sayfalarında baka urlsine gidip gelince session kaybolabilir. Buraya url adresi girildiğinde bunu göz ardı eder session başlatmaz. Gelecek için sadece bu ayar yapılabilir geçmiş veriyi etkilemez.

View


Genelde 2 view yapılıp, birini raw data olarak bırakıp diğerini filtreli bırakmak faydalı olacaktır. Test vs  ortamlar ayıklanmalıdır hostname filtresi ile. Böylede test ve diğer hostname ler rapora yansımaz.
Exclude URL Query Parameters: Sitede arama, reklam gibi parametrelerin ayıklanması için kullanılır. Böylece q=xx gibi farklı url yerine abc.com gibi url görünür.
Goal: Hedef sayfa adı ve url girilir.
Goal -> Funnel: Hangi kanallardan geldiği belirtilebilir. Birden fazla kanal gösterilir, ilk kanal zorunlu yapılarak farklı kanallardan gelenler funnela dahil edilmeyebilir. Böylece kullanıcı hangi aşamalarda kayboluyor görülebilir. Bir sessionda 10 kez tetiklense 1 yazar.

E-commerce setup: Eticaret için açılmalıdır. Açıldıktan sonra veri toplar. 

Filters: İçeriye dahil olan verinin hangi işlemlerden geçerek girmesi gerektiği sağlanabilir. Filtreler hesap levelinde oluşur diğer tüm viewler kullanabilir. Filtreler sırasıyla işlenir yukardan aşağıya.

Channel Settings: Genelde default a dokunulaz fakat farklı gruplama tanımlanabilir. Sonradan tanımlansa bile eski veriden çıktı sağlanabilir.

Acquisition

All traffic-> Channels: Kanalları default olarak gruplar.
All traffic-> Source/Medium: Kaynağa göre raporlama.

Behavior

Behavior->Site Content-> All Pages : Genel kontrol edilen rapor. Page view bazlı rapor.
Behavior->Site Content-> Landing Page : İlk gelinen sayfa raporu, session bazlı rapor.
Kullanıcının hangi sayfadan başladığında goal oranı yüksek öngörüsü buradan çıkabilir.
Behavior->Site Speed -> Page Timings: Hangi sayfalar yavaş, conversion düşüklüğü buralardan olabilirmi analizi.
Behavior->Site Search -> Search Terms: Neler sitede arandı. Aramadan sonra kaç farklı sayfa gezildi vs. raporu.
Behavior->Site Search -> Usage: Kaç oturumda arama yapıldı böylece her oturumda kaç arama yapıldı, navigasyon yetmiyor mu gibi yorumlar yapılabilir.
Events-> Top Events: Kategori ve event karşılaştırmaları bakılabilir.
Events-> Pages: Eventler hangi sayfalarda gerçekleşmiş ? Genelde kullanılmaya ihtiyaç yok, Top Events menüsünde secondary dimensions kısmında Page seçilirse, zaten ilgili event karşısında hangi sayfa olduğu görüntülenebilir.
Experiments: A/B testleri için varyantlar burada yer alır.View->Content Grouping: 3 farklı gruplama methodu var. Tracking code ve rule en sık kullanılan methodlardır. İçeriğin hangisi olduğu ile ilgili bir index numarası verilir.

Technology

Browser ve Os bilgisi içerir.

Mobile

Mobil, tablet ve desktop ayrımını raporlar.

Conversions

Goals->Overview den gollere ait veriler vardır. E-commerce farklı menüdedir.
Goal URLs: Hangi url lerde goal gerçekleşmiş.
Reverse Goal Path: Ör: sepete gitmeden önce nereleri ziyaret etmiş.
Funnel Visualization: Hangi kanallardan geçerek gol tamamlanmış.
Ecommerce->Overview: Genel e ticaret verisi , kaç işlem ne kadar kazandık gibi.
Ecommerce->Shopping Behavior: Ecommerce eventleri ile gönderilen verilerle oluşur. Hangi adımda ne kadar drop var, hangi adımlar iyi bunlar görülebilir.
Ecommerce->Checkout Behavior: O checkout un detayını verir.
Product Performance: Ürün adıyla o ürün ile ilgili ne kadar gelir geldi, kaç siparişte vardı. Ürün sayfasına bakılan kaç kişi sepete eklemiştir? gibi çıkarımlar elde edilebilir.
Sales Performance: Transaction id ler ile ne kadar ciro elde edildi. Bunun raporu.
Product List Performance :Impression ve click ile ilgilidir. Hangi listedeki ürünler iyi performans gösterdi.
Marketing->Internal Promotion: Sitede hangi banner ne kadar dönüşüm getirdi.
Marketing->Coupon-> Kupon verilirse kaç alışverişte kullanılmış ve ne kadar ciro elde edilmiş.

Yorumla

Yorum

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.