-- Google

Google Cloud Compute Engine Püfleri

Google Cloud üzerindeki çalışmalarım devam etmekteyken yaşadığım sorunları ve çözümlerini burada paylaşarak, sorun yaşayan diğer arkadaşların daha fazla üzülmemesini istiyorum 🙂

SSH ile bağlanma;

gcutil --service_version="v1" --project="cloud-projesi" ssh --zone="europe-west1-a" "web-sunucusu"

veya

gcutil --project=cloud-projesi ssh web-sunucu1

Eğer her seferin böyle yapmak istemiyorsanız. Kısa kullanım için bilgisayarınızda bir tanımlama yapmanız yeterli olacaktır.

.ssh/config dosyasını açın, eğer yoksa config adında bir dosya siz açın.

İçine şu komutu girip kaydedin;

Host rastgeleisim
  HostName sunucuzun_ip_adresini_girin
  Port 22
  User $USER
  UserKnownHostsFile /dev/null
  CheckHostIP no
  StrictHostKeyChecking no
  IdentityFile ~/.ssh/google_compute_engine

sonrasında “ssh rasgeleisim” yazarak bağlanabilirsiniz.

SCP ile dosya gönderme;

scp -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o CheckHostIP=no -o StrictHostKeyChecking=no -i $HOME/.ssh/google_compute_engine dosyaniz.txt Pocket\ Guide.pdf $USER@SUNUCU_IP_ADRESI:/tmp/

Yaşadıkça güncelleniyor..

Yorumla

Yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.