İçinde Sunucu

Git ERROR: Repository not found. fatal: The remote end hung up unexpectedly

Bugün durup dururken bu gıcık hatayı aldım. “Git ERROR: Repository not found. fatal: The remote end hung up unexpectedly” Github ı talan ettim neredeyse silip clone alayım derken ssh tarafında bir iki düzenleme ile sorunu çözüm. 

Terminali açın şu komutları verin;

$ eval "$(ssh-agent -s)"

$ ssh-add ~/.ssh/id_rsa

Bu sorun bir sunucuda birden fazla git reposu var ve aynı ssh key ile deploy edildiğinde oluyormuş. Neyse sorun çözüldü.

Yorum Yaz

Yorum