-- Sunucu

Centos Local Timezone Güncelleme

Ne zamandır canımı sıkan tarihin geri kalma olayını centos da şu şekilde çözebiliyormuşuz;

rm -rf /etc/localtime && ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime

işe yaramazsa ntp servisini restart edin;

/etc/init.d/ntpd restart

yoksa yükleyin;

yum install ntp ntpdate ntp-doc

chkconfig ntpd on

ntpdate pool.ntp.org

Yorumla

Yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.